Videos of Dharma Talks (Japanese)

Seattle Betsuin Japanese language program
Date / Speaker / Title

3/25/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「必ず渡してくださる本願の船」 (Kanarazu watashitekudasaru Hongan no fune)

3/18/12 Rev. Yuren Tai of the Seattle Koyasan Buddhist Temple 「お彼岸」 (Ohigan)

3/11/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「朝には紅顔ありて夕べには白骨となれる身」 (Ashitaniwa Kōgan arite Yubeniwa Hakkotsuto narerumi)

3/4/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「浄土真宗の救いとは」 (Jodo Shinshu no Tsukuri to wa)

2/26/12 Rev. Akio Miyaji 「諸仏さまと阿弥陀如来のお慈悲」 (Sho butsu sama to Amida nyorai no ojihi)

2/19/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「英語を仏教的にみてみると②」 (Eigo wo Bukkyo teki ni mitemiru to – part 2)

2/12/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「釈迦の遺言「自灯明法灯明」 (Shaka no Yuigon “Jitōmyō Hōtōmyō”)

2/5/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「英語を仏教的にみてみると①」
(Eigo wo Bukkyo teki ni mitemiru to – part 1)

1/22/12 Rev. Akio Miyaji 「愛別離苦と救い」 (Aibetsuriku to tsukui)

1/15/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara Hoonko

1/8/12 Rev. Mark Unno 「お念仏の旅」 (Onenbutsu no tabi)

1/1/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「年中無休の無常の風」 (Nenju Mukyu no Mujyo no Kaze)

12/4/11 Socho Koshin Ogui 「本願を聞く」 (Hongan wo kiku)

11/27/11 Rev. Ryoei Nanjo 「仏法を聞くとは」 (Buppou wo kiku towa)

11/20/11 Rev. Eijun Kujo 「空しい私達の言葉」 (Munashii watashitachi no kotoba)

11/13/11 Socho Koshin Ogui 「立ち返る道」 (Tachi Kaeru Michi)

11/6/11 Rev. Gregory Gibbs Eitaikyo Muen Hoyo

10/30/11 Rev. Mariko Nishiyama

10/23/11 Rev. Akio Miyaji

10/16/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「願いをかけられた存在」 (Negai wo kakerareta sonzai)

10/9/11 Rev. Ryoei Nanjo 「仏さまの光とは」 (Hotokesama no Hikari Towa)

10/2/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「非戦へ」 (Hisen e)

9/25/11 Rev. Koshin Ogui 「平生業成」 (Heizei Gō Jyō)

9/18/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 彼岸会 (Fall Ohigan service)

9/11/11 Dr. Mark Unno 「先祖のお蔭」 (Senzo no Okage)

9/4/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「人生を共に歩んで下さる方々」 (Jinsei wo tomoni ayunde kudasaru katagata)

8/28/11 Rev Eijun Kujo 「私はなぜ開教使になったか」(Watashi wa naze kaikyoshi ni natta ka)

8/21/11 Rev. Eijun Kujo 「恩徳讃について」 (Ondokusan ni tsuite)

8/07/11 Socho Koshin Ogui 「元来の気」 (Ganrai no ki)

7/31/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「念声是一の念仏」

7/24/11 Dr. Mark Unno 「裏を見せ、表を見せて散る紅葉」

6/26/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「無常と無我について」 (Mujou to Muga ni Tsuite)

6/12/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「触光柔軟の働き」(Shokko nyunan no hataraki)

4/10/11 Dr. Haneda 「無常を悟る」 (Mujou wo Satoru)

4/03/11 Rev. Yasuo Izumi 「朝露」 (Asa Tsuyu – Morning Dew)

3/13/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「無我とは」 (Mugatowa)

2/27/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「念声是一」 (Nen shō ze ichi)

2/06/11 Rev Kiyonobu Kuwahara 「いただきますとごちそうさま」 (Itadakimasu/Gochisosama)

1/23/11 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「モノを見る眼をいただく」 (Mono wo miru me wo itadaku)

12/05/10 Rev. Aoki (Kyogyoshinsho part 2)

11/28/10 Rev. Aoki (Kyogyoshinsho part 1)

11/21/10 Rev. Aoki (Jodo Shinshu rituals)

10/24/10 Rev Kiyonobu Kuwahara Nigeru (watashi to oikakeru Amida Nyorai sama)

This is a link to the Nishihongwanji’s WebTV site: 本願寺 動画配信サイト HONGWANJI WEBTV